U organizaciji

Županijska organizacija SDP-a Vukovarsko-srijemske županije se sastoji od Predsjednika, tri potpredsjednika, tri člana Predsjedništva te trideset i sedam članova Županijskog odbora

Željko Sabo
PREDSJEDNIK ORGANIZACIJE


Goran Bošnjak

Goran BošnjakPotpredsjednik organizacije


Davor Benić

Davor BenićPotpredsjednik organizacije


Željko Džoić

Željko DžoićPotpredsjednik organizacije


Ljiljana Bečvardi

Ljiljana BečvardiTajnica organizacije