U organizaciji

Županijska organizacija SDP-a Vukovarsko-srijemske županije se sastoji od Predsjednika, tri potpredsjednika, šest člana Predsjedništva te trinaest članova Županijskog odbora

PREDSJEDNIK ORGANIZACIJE

Goran Heffer, prof.dr.sc

 

Potpredsjednici:

Biljana Gaća

Josip Krnić

Mario Milinković

 

Članovi predsjedništva:

Biljana Gaća

Josip Krnić

Mario Milinković

Kruno Raguž

Drago Majstorović

Antun Omazić

 

Županijski odbor:

Marija Gregorović
Robert Vuković
Dalibor Barić
Stjepan Bereš
Danijel Pobi
Davor Ćavar
Dragana Shoukry
Mile Ivković
Đorđa Ilić
Mario Galović
Asim Bektić
Blaž Topalović
Nataša Bišof