Priopćenje za medije Kluba vijećnika SDP-a Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske

Aktualno 9. veljače 2018

Na inicijativu vijećnika Duška Simića Klub vijećnika SDP-a izradio je i u skupštinsku proceduru županije Vukovarsko-srijemske uvrstio Prijedlog Odluke o financiranju prijevoza studenata s područja Vukovarsko-srijemske županije.

Na području Vukovarsko-srijemske županije do sada nije bilo regulirano pitanje prijevoza studentica i studenata od mjesta prebivališta do mjesta studiranja, niti je isto bilo financirano. Svrha i cilj ove Odluke bili su poticati, motivirati i omogućiti što većem broju studentica i studenata s područja Vukovarsko-srijemske županije stjecanje fakultetskog obrazovanja, posebice onima koji su težeg socijalnog i financijskog stanja, a kao što to već rade i neke druge Županije na području Republike Hrvatske. Smatrali smo da ulaganje u mlade mora biti prioritet jer je to najpametnija osobna i društvena investicija, ali istovremeno i dugoročna investicija koja će se automatski odražavati i na stanje gospodarstva naše Županije. Ali da bi to bilo moguće potrebno je obrazovanje koje je jednako dostupno svima. Međutim, na sjednici skupštine Vukovarsko-srijemske županije održanoj dana 8. veljače 2018. godine prijedlog je odbijen većinom glasova vijećnika HDZ-a s obrazloženjem da nije moguće osigurati sredstva iz proračuna za provođenje ove Odluke.

Smatramo da je vladajuća većina odbijanjem ove odluke dovela u pitanje nastavak obrazovanja nekih od studentica i studenata koji su težeg socijalnog i financijskog stanja i još jednom pokazala nebrigu za mlade unutar Vukovarsko-srijemske županije.