Priopćenje Kluba vijećnika SDP-a Županijske skupštine

Aktualno 17. lipnja 2016

Klub vijećnika SDP-a Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske na 27. sjednici održanoj 15. lipnja 2016. godine predložio je odgađanje naknadno predloženih točaka dnevnog reda koje glase: Prijedlog zaključka o prihvaćanju Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Slavonska mreža d.o.o. i Prijedlog Odluke o podjeli poslovnih udjela i prodaji poslovnog udjela VTV-a u vlasništvu Vukovarsko-srijemske županije.

Na koordinaciji klubova koja je održana prije sjednice nije bilo riječi o ovako važnim točkama, a materijale za iste dobili smo na sam dan sjednice. Smatramo da o tako važnim i za našu Županiju razvojno bitnim točkama ne možemo raspravljati ad hoc. Vrlo je važno da se o takvim temama ostavi dovoljno vremena za raspravu i upoznavanje s materijalima. U potpunosti podržavamo sve što se čini u cilju razvoja naše Županije, ali dojma smo da se ovakvim načinom, netransparentnošću i ad hoc akcijama neke stvari žele odraditi „ispod žita“. U interesu naših građanki i građana je da mi kao njihovi predstavnici inzistiramo na transparentnosti, na zaštiti njihovih interesa i zbog toga smo, nakon što se na naš prijedlog točke nisu odgodile za iduću sjednicu, napustili istu. Osnivanje trgovačkog društva i prodaja udjela VTV-a vrlo su važna politička i gospodarska pitanja i o njima se ne može na takav način odlučivati. To nismo, niti ćemo ikada podržavati.