Čestitka povodom Međunarodnog dana starijih osoba

Aktualno 30. rujna 2016

S V I M  O S O B A M A  S T A R  I J E

Ž I V O T N E   D O B I  I  UMIROVLJENICIMA

 

Č  E   S   T   I   T   A   M   O

 

 1. L I S T O P A D A  M E Đ U N A R O D N I  D A N  S T A R I J I H   O S O B A  !

 

 

             GLAVNA SKUPŠTINA UN-a JE ODLUČILA DA SE  1. LISTOPADA POSVETI STARIJIM OSOBAMA KAKO BI SE NJEGOVIM ODRŽAVANJEM POTAKNULA SKRB I DONOŠENJE MJERA, PROGRAMA I AKTIVNOSTI KOJIMA JE CILJ SPRIJEČITI ZAPOSTAVLJANJE I SIROMAŠTVO OSOBA STARIJE  ŽIVOTNE DOBI I UMIROVLJENIKA.

             NAKON VIŠE OD 6 GODINA  KRIZE I RECESIJE KOJA JE  POTRESLA CIJELI SVIJET PA TAKO I REPUBLIKU HRVATSKU UPRAVO OSOBE STARIJE ŽIVOTNE DOBI I UMIROVLJENICI  ZA TO VRIJEME SU PODNIJELI  NAJVEĆI TERET  ŽIVEĆI POD STRESOM I U STALNOJ OPASNOSTI OD SIROMAŠTVA I NEADEKVATNE SOCIJALNE ZAŠTITE

              STOGA NA DANAŠNJI DAN POSEBNO PODSJEĆAMO DA JE HRVATSKI SABOR PRIHVATIO I RATIFICIRAO „EUROPSKU SOCIJALNU POVELJU“ I „DODATNI PROTOKOL EUROPSKOJ SOCIJALNOJ POVELJI“, VEOMA VAŽAN ZA STARIJE  OSOBE  GDJE  SE  U  II. DIJELU   ČLANAKA 4.  KAŽE:

            „RADI OSIGURANJA UČINKOVITOGA OSTVARIVANJA PRAVA STARIJIH OSOBA NA SOCIJALNU ZAŠTITU STRANKE SE OBAVEZUJU DA ĆE USVOJITI ILI PROMICATI, BILO IZRAVNO, BILO U SURADNJI S JAVNIM ILI PRIVATNIM ORGANIZACIJAMA ODGOVARAJUĆE MJERE KOJIMA JE OSOBITA SVRHA: OMOGUĆITI STARIJIM OSOBAMA DA ŠTO JE MOGUĆE DUŽE OSTANU PUNOPRAVNI ČLANOVI DRUŠTVA, DA SLOBODNO IZABERU SVOJ NAČIN ŽIVOTA I VODE NEOVISAN ŽIVOT U SVOJOJ UOBIČAJENOJ SREDINI TE STARIJIM OSOBAMA KOJE ŽIVE U USTANOVAMA OSIGURAJU ODGOVARAJUĆU POMOĆ POŠTUJUĆI PRITOM NJIHOV PRIVATNI ŽIVOT I SUDJELOVANJE U ODLUČIVANJU O UVJETIMA ŽIVOTA U TIM USTANOVAMA.“        

 

 

ZA PRAVEDNU HRVATSKU, ZEMLJU SOCIJALNIH PRAVA,

ZEMLJU KOJA ŠTITI I POŠTUJE  SVE SVOJE GRAĐANE !

 

 

SOCIJALDEMOKRATSKI FORUM SENIORA SDPH-e